Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla

Hankkeessa selvitetään toimintamalleja, toimenpiteitä ja viestintätarpeita ympäristön ja terveyden kannalta kestävän autoilun edistämiseksi Vaasan seudulla.

Hankkeen tarkoituksena on edistää ympäristön ja terveyden kannalta kestävää autoilua Vaasan

seudulla selvittämällä, millaisia toimintamalleja, toimenpiteitä ja viestintää tarvitaan, jotta kunnilla,

yrityksillä ja kuluttajilla olisi mahdollisuus ja he myös ottaisivat käyttöön biokaasu-, bioetanoli- tai

sähköautoja tai siirtyisivät hyödyntämään autojen yhteiskäyttökonsepteja.

 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Vaasan yliopisto ja Oy Merinova Ab. Hanketta rahoitetaan Euroopan

aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella, jonka myönsi Pohjanmaan liitto. Lisäksi hanketta

rahoittavat Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, Vaasan yliopisto ja Merinova. Hankkeen

toteutusaika on 1.12.17-30.4.19.

Lue lisää… https://www.univaasa.fi/fi/cooperation/projects/tulevaisuuden_kestava_autoilu_vaasan_seudulla/

 

Yhteyshenkilösi