OFFwind

Kolmevuotinen OFFwind-hanke alkoi marraskuussa 2022 ja päättyy lokakuussa 2025. Hankeen rahoittajat ovat Interreg Aurora ohjelma, Lapin liitto, Yrkeshögskolan Novia, Luleå tekniska universitet, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Oy Merinova Ab.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja nopeuttaa merituulivoiman rakentamista Interreg Aurora ohjelman alueella ratkaisemalla alueen arktiset haasteet. https://www.interregaurora.eu/about-us/.

Erityisesti Perämeren ja Pohjois-Norjan vesialueilla on iso merituulivoimapotentiaali, mutta jään tuomat ja muut arktiset haasteet täytyy ratkaista ennen kuin tämä potentiaali voidaan hyödyntää. OFFwind-hanke myötävaikuttaa edellä mainittujen haasteiden ratkaisemista. Hankkeessa kehitetään ja jaetaan menetelmiä sekä malleja alueen ankarien sääolosuhteiden vaikutusten pienentämiseksi, kuten mm. jäänpoistomenetelmiä, jäämekaniikka- ja jääinteraktiomalleja, mitoituskriteerejä, määrittämällä tuulen ja aaltojen aiheuttamia voimia ja kuormia, pohjaolosuhteiden vaikutuksia, pääsy puistoille sekä hiilineutraalien rakennusmateriaalien käyttö.

Hanke edistää myös alueen vihreää siirtymistä toteuttamalla soveltavaa tutkimusta ja tuottamalla uutta tietoa sekä luomalla uusia tietoverkostoja merituulivoiman etabloitumiseksi alueella. OFFwind-hankeen kohderyhmään kuuluvat sekä julkinen että yksityinen sektori. OFFwind -hanke tarjoaa arvokasta tietoa sekä suunnitteluviranomaisille että yksityisille yrityksille miten arktiset olosuhteet vaikuttavat merituulivoimarakentamiseen.

 

Yhteyshenkilösi