OpenInnoTrain

OpenInnoTrain är ett nytt forskningsprojekt på 2,5 miljoner euro som fokuserar på öppen innovation och forskningstillämpning mellan akademi och industri genom ett forskningskonsortium på 22 medlemmar från flera länder. Projektet syftar till att möjliggöra europeiska universitetsforskares outnyttjade potential att få sina forskningsresultat till marknaden inom ramen för University -Industry Cooperation (UIC). Forskare i Europa och Australien kommer att få möjlighet att främja sin forskning genom att tillbringa upp till ett år i Australien eller i flera europeiska länder, inklusive Österrike, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Slovenien, Storbritannien och Spanien.

Mer information: https://www.openinnotrain.eu