Bothnia Green Energy

Det treåriga Interreg Aurora projektet Bothnia Green Energy (2023-2025), som är delfinansierat av EU, startade vid årsskiftet. Kvarkenregionens energibolag, Herrfors, Karleby Energia, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vasa Elektriska och Övik Energi, är involverade i projektet för att utveckla samarbetet och investeringar i hållbara energilösningar.

Projektpartnere är Kvarkenrådet EGTS, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utveckling KOSEK, Technology Centre Merinova, Skellefteå Science City, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling VASEK och Övik Energi.

Dina kontakter