EU Affairs Manager

Genomförande av nya strategier för direkt EU-finansiering är en av prioriteringarna för alla organisationer som fungerar i Vasaregionen.

EU Affairs Manager fungerar som en sambands- och katalysator för att utveckla idéer för forsknings- och innovationsprojekt och för att utarbeta finansieringsansökningar, särskilt inom energiteknik.

Vårt mål är att alla intressenter: industrier, universitet och offentliga institutioner aktivt samarbetar i europeiskt och internationellt forskningssamarbete, framför allt Horizon Europe och andra nätverksrelaterade program.