RIPEET

RIPEET -projektet kommer att stödja ansvarsfull forskning och innovation (RRI) genom småskaliga experiment för grön energiomställning i tre europeiska territorier – i Extremadura (ES), Highlands and Islands of Scotland (UK) och Österbotten (FI).

Mer information:  http://www.ripeet.eu