Språktjänster

Merinova erbjuder språkservice som omfattar olika företagsdokument

  • Vi korrekturläser färdiga texter på engelska, franska och estniska
  • Vi översätter mellan engelska-svenska-engelska, franska-engelska-franska samt estniska-svenska-estniska, engelska-arabiska-engelska, franska-arabiska-franska

På Merinova jobbar personer med olika modersmål, som ger språkservice på respektive språk. Vi har lång och djup erfarenhet av hur språk och innehåll utformas i olika typer av företagsdokument.

Dina kontakter