Teknologiakeskus Merinova Oy on mukana ELY-keskusten kehittämispalveluissa myös tulevaisuudessa

ELY-keskusten tarjoamat yritysten kehittämispalvelut ovat työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kehitettyjä  pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan mm. yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan mm.  toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin.

Uudet kehittämispalvelut avautuvat maaliskuussa 2018 ja Merinova on edelleen mukana tuottamassa osaltansa uusia ELY-keskusten tukemia kehittämispalveluita kehittymishaluisille ja kehittymiskykyisille pk-yrityksille Suomessa.

Merinova Oy tarjoaa pitkäaikaista osaamista ja asiantuntemusta ELY-keskusten mahdollistaman Analyysi-palvelun kautta (kesto  1-2 pv) ohella myös kasvu -ja johtamispalveluissa (mm. strategiat) sekä erityisesti  tuotannon kehittämisessä ja laatua käsittävissä asioissa/ongelmien ratkaisuissa (2-7 pv) sekä Business Finlandin (entinen Tekes) innovaatiosetelissä (arvo 5000 € + alv 24%, HUOM! yrityksille ilmainen), joissa olemme toteuttaneet menestyksekkäästi useita toimeksiantoja. Merinovalta löytyy asiantuntemusta myös kansainvälistymiseen ja olemme toimineet jo vuosia mm. Pohjois-Afrikassa (mm. Energy Days -konseptin luominen ja konsultointipalvelut) ja Euroopassa edistäen useiden suomalaisten yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä. Merinova on laatinut lähes 30-vuotisen  toimintansa aikana asiakkaillensa satoja liiketoimintasuunnitelmia ja  kasvustrategioita, joiden avulla on merkittävästi mahdollistettu ja tuettu uusille markkinoille pääsyä sekä autettu uusien yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hankinnassa ja profiloinnissa.

Merinova omaa erittäin vahvaa osaamista ja näyttöä julkisten rahoituslähteiden hyödyntämisessä kaiken kokoisten yritysten, tutkimuslaitosten, kaupunkien ja kuntien sekä muiden organisaatioiden hyväksi yksittäisissä ja/tai yhteisissä hankkeistuksissa  (vahva kokemus mm. Business Finland, ELY-keskus, Finnvera, Finnpartnership, Sitra ja EU-tason hakemuksissa, raportoinnissa ja läpiviennissä) niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, joten ota yhteyksiä  ja keskustellaan lisää, kuinka voimme voi auttaa yritystäsi/organisaatiotasi kehittymään ja kasvamaan, kannattavasti!

Olemme se olkapää, johon yrityksesi voi nojata ja luottaa.

YHTEYSTIEDOT:

Mika Konu
Managing Director
mika.konu@merinova.fi
+358 400 730 747

Anna-Kaisa Valkama
Program Director
anna-kaisa.valkama@merinova.fi
+358 40 777 2785

Tommi Sykkö
Service Manager
tommi.sykko@merinova.fi
+358 400 358610

Raija Koivisto
Project Manager
raija.koivisto@merinova.fi
+358 40 518 6639