Avoimien innovaatioiden fasilitointi

Projektin tavoitteena on kehittää Vaasan seudulla toimintaedellytyksiä avoimien innovaatioiden syntymiselle. Tavoitteena on erityisesti yrityksien rajat ylittävän innovaatiotoiminnan kehittäminen fasilitoimalla erityyppisiä vuorovaikutustilanteita. Projektin tavoitteena on luoda myös vuorovaikutusta kansainvälisten energiateknologiakeskittymien kesken.

Yritykset ovat alkaneet etsiä uusia toimintatapoja innovaatioprosessiensa tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Niitä ovat muun muassa niin aktiivinen ideoiden ja teknologioiden etsintä yrityksen ulkopuolelta kuin yhteistyö toimittajien ja kilpailijoiden kanssa asiakkaiden arvon luomiseksi. Yksi tärkeä piirre on yrityksen strategiaan sopimattomien ideoiden ja teknologioiden jatkokehitys tai lisensointi. Avoin innovaatio on toimintatapa joka vastaa edellä mainittuihin haasteisiin.

Hanke: Avoimien innovaatioiden fasilitointi

Aika: 1.1.2020-30.6.2022

Projektipäällikkö: Marko Koski

 

Hankkeella on Euroopan aluekehitysrahaston tuki.

 

Yhteyshenkilösi