Innovation with energy

Vi är den ledande aktören i EnergyVasa -klustret.
Vi tillhandahåller tillväxt och framgång för energiteknikföretag i Vasaregionen genom vår projektexpertis och utvecklingstjänster.

Merinova körde igång EnergyVaasas verksamhet år 2001. EnergyVaasa samlar ihop företag och organisationer inom energiteknologibranschen i Vasaregionen. Tillsammans utgör vi det ledande energiklustret i Norden, som är med om att bygga en renare värld. Läs mer

Initiativ och projekt

Vi samlar de bästa experterna från olika instanser och branscher kring samma bord. Vi leder projektsamarbetet, som ofta föder något nytt och omvälvande. Det kan vara ny business inom energiområdet eller teknologiska innovationer på global toppnivå. Bekanta dig

Utvecklingstjänster

Vi effektiverar företagens processer och förbättrar produktiviteten. Vi reder ut vilka flaskhalsar och andra problem som kan finnas i processerna och utvecklar lösningar på dem. Tillsammans med ditt företag kan vi också bygga upp system för miljö- och kvalitetsstandarder. Bekanta dig

Energy Week 2023

The most significant international networking and sales event for the energy sector in the Nordic countries, EnergyWeek, will be organized between March 20–24, 2023. The event has four themes: energy and environment, wind and renewable energy, gas, and energy storage. The topics of the energy storage day are, among others, battery technologies and establishments, hydrogen, […]

Nyheter

Branscher