Innovation with energy

Vi är den ledande aktören i EnergyVasa -klustret.
Vi tillhandahåller tillväxt och framgång för energiteknikföretag i Vasaregionen genom vår projektexpertis och utvecklingstjänster.

Merinova körde igång EnergyVaasas verksamhet år 2001. EnergyVaasa samlar ihop företag och organisationer inom energiteknologibranschen i Vasaregionen. Tillsammans utgör vi det ledande energiklustret i Norden, som är med om att bygga en renare värld. Läs mer

Initiativ och projekt

Vi samlar de bästa experterna från olika instanser och branscher kring samma bord. Vi leder projektsamarbetet, som ofta föder något nytt och omvälvande. Det kan vara ny business inom energiområdet eller teknologiska innovationer på global toppnivå. Bekanta dig

Utvecklingstjänster

Vi effektiverar företagens processer och förbättrar produktiviteten. Vi reder ut vilka flaskhalsar och andra problem som kan finnas i processerna och utvecklar lösningar på dem. Tillsammans med ditt företag kan vi också bygga upp system för miljö- och kvalitetsstandarder. Bekanta dig

EnergyWeek 2025

Nästa EnergyWeek -evenemang hålls den 17–20 mars 2025. EnergyWeek är en evenemangsvecka för energibranschen som ordnas gemensamt av ett trettiotal organisationer. EnergyVaasa / Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ansvarar för den huvudsakliga koordineringen av arrangemangen. https://www.energyweek.fi/

Nyheter

Branscher