Hiilineutraalin Vaasan seudun referenssiympäristön systeeminen design

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteis-toimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti.

Vaasan innovaatiotoimintaa vahvistavan ekosysteemisopimuksen strategisena painopisteenä on Kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät. Teknologisina osa-alueina keskitytään kehittämisalueisiin, jotka perustuvat seuraaviin EnergyVaasa -ekosysteemin kärkiosaamisiin: Älykkäät sähköverkot, Marine-ratkaisut, Kestävä energiantuotanto, Energiatehokkuus ja Energian varastointi.

Tavoitteena on koordinoida Vaasan innovaatiekosysteemin kehittämisen toimenpiteitä, panostaa innovaatioekosysteemin kehittämisen kannalta merkittäviin hankevalmisteluihin sekä verkostoitua kansallisesti että erityisesti kansainvälisesti.

Tavoitteena on aikaansaada yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä isoja, vaikuttavia hankekokonaisuuksia, jossa Vaasan kaupunki kumppaniensa kanssa toteuttavat erilaisia innovaatiotoimintaa edistäviä toimenpiteitä. Tavoitteena on synnyttää toimijoiden yhteisiä kehitysalustoja, yritysten ja yritysryhmien hankkeita, nopeita kokeiluja ja pilotteja sekä kehittää hankkeiden kautta myös tutkimusinfrastruktuuria ja osaamista sekä osaajia vastaamaan maailmanluokan energiaekosysteemin yritysten tarpeisiin. Toimenpiteet ja hankkeet valmistellaan ja valitaan yhteistyössä eri osapuolten, kuten korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.

Projektiaika: 1.8.2022 – 31.12.2023

Yhteyshenkilösi