Datatalous ja Kybertuvallisuus

Data-talous ja kyberturvallisuus -hankeen tavoitteena on edistää ja kannustaa teollisia energia-alan PK-yrityksiä sekä niiden alihankkijoita Pohjanmaalla hyödyntämään datataloutta. Tämä tarkoittaa datan keräystä, data-alustojen käyttöönottoa, datan visualisointia sekä dataan pohjautuvien palveluiden ja tuotteiden luomista, miten dataa hyödyntäen voidaan johtaa yritystä parempiin tuloksiin niin toiminnallisesti, strategisesti kuin myös myynnin ja markkinoinnin puolella, luoda pohjaa vihreälle siirtymälle sekä tehostaa yrityksen toimintaa ja kilpailukykyä, miten tekoälyä ja koneoppimista voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa esim. digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehostamisesta.

Hanke edistää myös kyberturvallisuus osaamista, tietoa sen vaatimuksista ja standardeista datan hallinnoinnissa, miten suojautua hyökkäyksiltä ja toimia erilaisten haittojen tai hyökkäysten sattuessa.

Pohjanmaan teollisilla energia-alan PK-yrityksillä on edellämainituissa asioissa selkeitä puutteita, mutta myös tarpeita. Lisäämällä ymmärrystä ja osaamista data-talous- ja kyberturvallisuus- asioista, yritykset voisivat luoda uusia toimintamalleja, tuotteita ja palveluja, joiden avulla ne voivat kasvaa ja parantaa kilpailukykyään.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kannustaa yrityksiä käynnistämään omia tki-hankkeita ja verkostoitumaan erityisesti datatalouden ja tiedolla johtamisen- sekä kybertuvallisuuden eri alueilla ja synnyttää uusia verkostoja yritysten, korkeakoulujen ja organisaatioiden välillä data-talouteen ja kybertuvallisuuteen liittyen.

 

Datatalous Webinaari: Myynnin- ja Markkinoinnin automaatio

Tiistaina 13.02.2024 kello 14:00 – 15:30

Webinaari pidetään teams kokouksena.
Webinaari tallennetaan.

Ilmoittaudu tästä!

https://forms.gle/hX65XuTp9bMdZ6d68

Ohjelma:

14:00 – 14:10
Alustus aiheeseen
Peter Hellström, Teknologiakeskus Merinova

14:10 – 14:45
Erno Mikkilä, Myynninmaailma Oy
– Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli
– CRM-järjestelmä yhteispelin tukena
– Markkinointi- ja myyntiautomaatiot apuna myyntiprosessin aikana

14:45 – 15:20
Simo Suoranta, Confirma
– Automaatioilla kohti tuloksellista markkinointia
– Data ja AI markkinoinnin tehostajina
– Markkinointiautomaation esimerkkejä

15:20 – 15:30 Q&A sekä keskustelua aiheesta

 

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan Unioni, VASEK sekä Teknologiakeskus Merinova.
VASEK toimii  myös hankkeen yhteistyökumppanina.

Yhteyshenkilösi