Energiatehokkuus

Käytännössä kaikki Vaasan seudun energiaklusterin yritykset ja alan T&K-hankkeet tähtäävät kukin aloillaan energiatehokkuuden parantamiseen

Seudulla kehitetyillä ratkaisuilla on voitu vähentää merkittävästi esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä sekä säästää energiaa (esim. taajuusmuuttajat, moottorit).