Dataekonomi och Cybersäkerhet

Målet för projektet dataekonomi och cybersäkerhet är att främja och uppmuntra industriella små och medelstora företag inom energisektorn och deras underleverantörer i Österbotten att utnyttja dataekonomin. Detta innebär insamling av data, implementering av dataplattformar, visualisering av data och skapande av tjänster och produkter baserade på data, hur man använder data för att leda företaget till bättre resultat såväl funktionellt, strategiskt som på försäljnings- och marknadssidan, för att skapa underlag för en grön omställning och för att stärka företagets verksamhet och konkurrenskraft, hur artificiell intelligens och maskininlärning kan användas i företagets verksamhet, t.ex. för att förbättra digital försäljning och marknadsföring.

Projektet främjar också kunskap om cybersäkerhet, information om dess krav och standarder inom datahantering, hur du skyddar dig mot attacker och agerar vid olika intrång eller attacker. Österbottens industriella små och medelstora företag inom energisektorn har tydliga brister i de nämnda frågorna, men också behov.

Genom att öka förståelsen och kunnandet kring dataekonomi och cybersäkerhetsfrågor skulle företag kunna skapa nya verksamhetsmodeller, produkter och tjänster som gör det möjligt för dem att växa och förbättra sin konkurrenskraft. Dessutom är målet med projektet att uppmuntra företag att starta sina egna FUI-projekt och att nätverka, särskilt inom områdena dataekonomi, kunskapsbaserad förvaltning och cybersäkerhet, samt att skapa nya nätverk mellan företag, universitet och organisationer relaterade till dataekonomi och cybersäkerhet.

 

Financierer av projektet är Europas Union, VASEK och Teknologicenter Merinova.
Projektet utförs i sammarbete med VASEK.

 

 

Dina kontakter