EPV Energia sai luvan vetylaitokseen Vaskiluotoon – vetyä tuotettaisiin sähköllä ja tuotetulla vedyllä tehtäisiin sähköä

Vetylaitoksen on tarkoitus tasoittaa sähkönhinnanvaihteluita. Tuulisähköllä voitaisiin valmistaa vetyä, jota käytettäisiin sähkön tuottamiseen.

Ideana on, että kun uusiutuvaa sähköä eli tuuli- tai aurinkosähköä on runsaasti tarjolla, tällä sähköllä tuotettaisiin vetyä. Kun ei tuule tai paista, voidaan vetyä käyttää sähköntuotantoon. Tällä tavalla voidaan myös hyödyntää ne ajat, kun sähkö on halpaa.

Vetylaitos on tarkoitus rakentaa Vaasan Voima Oy:n kiinteistölle, jossa sijaitse Vaskiluoto 2 -laitos.

Tulossa myös kaasuvarastot

Vetylaitoksen tavoitteena on tuottaa vetyä noin 185–370 kiloa tunnissa. Rakennettavaan vetyvarastoon vetyä sopisi enintään noin kymmenen tonnia. Vetyä tuottavan laitoksen lisäksi alueelle tulee myös energiantuotantoyksikkö. Tämä käyttää polttoaineena vedyn lisäksi nesteytettyä maakaasua sekä nesteytettyä biokaasua.

https://yle.fi/a/74-20076206

Ympäristöluvan saanut vetyvoimalaitos on tulossa Vaskiluodon voimala-alueelle. Kuva: Yle/Filip Stén