Matina Mitsobonou aloittaa EU Affairs Managerina

Matina Mitsobonou aloitti EU-asioiden päällikkönä 1.11.2023 Teknologiakeskus Merinovassa.

Matina on suorittanut sosiaaliantropologian kandidaatin tutkinnon Panteionin yliopistosta Ateenassa, Kreikassa. Lyhyen harjoittelujakson jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain yksikössä (U.N.H.C.R) varainhankintaosastolla hän jatkoi opintojaan Leidenin yliopistossa Hollannissa. Sieltä hän suoritti maisterin tutkinnon sosiaaliantropologiasta ja kehityssosiologiasta, ja hän oli erityisen kiinnostunut kaupunkikehityksestä ja sen ongelmista. Matina muutti Vaasaan vuonna 2018, ja siitä lähtien hän on osallistunut vapaaehtoistoimintaan ja työskennellyt 2020-2021 Merinovassa EnergySpinin viestintäasiantuntijana.

EU-asiainpäällikkönä hän edistää korkeakoulujen ja elinkeinoelämän sidosryhmien aktiivista yhteistyötä eurooppalaisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Hän toimii myös yhteyspisteenä ja välittäjänä hankeideoiden kehittämisessä yhdessä Vaasan seudun energiaekosysteemin toimijoiden kanssa.
EU-asioiden päällikön virka perustettiin vuonna 2014, ja tavoitteena oli muodostaa uusi ja tehokas lähestymistapa EU-rahoituksen houkuttelemiseen Vaasan seudulle. Ensimmäinen hanke käynnistyi vuonna 2016 ja tällä hetkellä käynnissä on kuusi hanketta ja kaksi muuta alkaa vuoden 2024 alussa. Näiden vuosien aikana on laadittu lukuisia hankehakemuksia, jotka ovat tuoneet Vaasan seudulle EU-rahoitusta yhteensä 6,3 miljoonaa euroa.

EU-asioiden päällikön toimintaa on rahoittanut kymmenen kumppania: Vaasan kaupunki, VASEK, Merinova, Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Novia-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Helsingin yliopisto, ja Hanken.