Matina Mitsobonou blir EU Affairs Manager

Matina Mitsobonou började som chef för EU-frågor den 1 november 2023 i Technology Center Merinova.

Matina har ett kandidatexamen i socialantropologi från Panteion University i Aten, Grekland. Efter en kort praktikperiod på United Nations High Commissioner for Refugees (U.N.H.C.R) på insamlingsavdelningen fortsatte hon sina studier vid Leiden University i Nederländerna. Därifrån tog hon sin magisterexamen i socialantropologi och utvecklingssociologi, med specifikt intresse för stadsutveckling och dess problem. Matina flyttade till Vasa, Finland 2018, och sedan dess har hon deltagit i flera volontäraktioner och arbetat 2020-2021 i Merinova som kommunikationsspecialist för EnergySpin.

I sin roll som EU Affairs Manager kommer hon att främja ett aktivt samarbete mellan universitet och näringslivsaktörer i europeiskt och internationellt forskningssamarbete. Hon fungerar också som kontaktpunkt och förmedlare i utvecklingen av projektidéer tillsammans med aktörerna i Vasaregionens energiekosystem.

EU Affairs Manager- servicen skapades 2014, med syftet att bilda ett nytt och effektivt tillvägagångssätt för att locka EU-medel till Vasaregionen. Det första EU-finansierade projektet startade 2016 och för närvarande är det sex pågående projekt och ytterligare två som startar i början av 2024. Under dessa år har många projektansökningar utarbetats, vilket har resulterat i sammanlagt 6,3 miljoner euro i EU-medel för Vasaregionen.

EU Affairs Managers verksamhet har delfinansierats av tio partners: Vasa stad, VASEK, Merinova, Österbottens region, Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, och Hanken Svenska Handelshögskolan.