Vaasalaistoimijat aikovat tuottaa tuulesta vetyä ja vedystä sähköä

Vaasan kaupunki | Tiedote | Wärtsilä Finland, Vaasan Sähkö, EPV Energia ja Vaasan kaupunki ovat tällä viikolla solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä, jossa tavoitteena on hyödyntää päästötöntä vetyä energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä.

Neljän toimijan tavoitteena on rakentaa yhdessä niin sanottu Power-to-X-to-Power -järjestelmä Vaasaan. Järjestelmä tuottaa uusiutuvasta energiasta vetyä, joka varastoidaan ja myös jatkojalostetaan. Varastoitua vetyä voidaan hyödyntää sekä energiantuotannossa että liikenteessä. Uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä käytetään raakamateriaalina erottamaan elektrolyysin avulla vedestä vety, josta tuotetaan jälleen sähköä.

Ratkaisu ei kuitenkaan rajaudu pelkästään vedyn käyttöön – termin X-kirjaimella viitataan myös muihin e-polttoaineisiin kuten esimerkiksi synteettiseen metaaniin, metanoliin ja ammoniakkiin. Energiantuotanto tapahtuisi Wärtsilän kehittämässä …..

LUE LISÄÄ >  https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vaasalaistoimijat-aikovat-tuottaa-tuulesta-vetya-ja-vedysta-sahkoa/

Kuva: Vaasan kaupunki / Esa Siltaloppi