Aktörer i Vasa tänker utvinna väte ur vind och elektricitet ur väte

Det samarbete som planeras i Vasa möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. Samtidigt öppnas en möjlighet att pilottesta en energiproduktionsmetod som utnyttjar väte och som lämpar sig för den globala exportmarknaden. Man tror att väte har en central roll när det gäller att nå de globala klimatmålen. Med förnybar el kan väte produceras helt utan utsläpp. Wärtsilä Finland, Vasa Elektriska, EPV Energi och Vasa stad har i veckan ingått ett intentionsavtal om ett samarbete där målet är att i energiproduktionen, industrin och trafiken utnyttja väte som inte medför några utsläpp.

LÄS MERA >  https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/aktorer-i-vasa-tanker-utvinna-vate-ur-vind-och-elektricitet-ur-vate/

Bild: Vasa stad / Esa Siltaloppi