Kolumnikuva_Tero Hämeenaho

3D-tulostus – kortti, joka jokaisen teollisen valmistajan tulee kääntää

Fyysinen kappale valmistetaan 3D-mallin pohjalta, täysin automaattisesti, perinteisiltä geometrisilta rajoituksiltaan vapaassa prosessissa, tyypillisesti kerros kerrokselta. Näin määritellään materiaalia lisäävä valmistus, Additive Manufacturing (AM).

Vielä muutama vuosi sitten maailmalla puhuttiin paremmista tuoteominaisuuksista, joita tulostuksella voidaan saavuttaa, mutta nyt puhutaan jo tuotannon teollistumisesta ja sarjatuotannosta. Autoteollisuus näyttää tässäkin suuntaa.

3D-tulostus luo uutta teollisuutta

Maailmalla on uutisoitu viime vuosina isoista 3D-tulostukseen liittyvistä investoinneista ja esimerkiksi Keski-Eurooppaan syntyy uusia teknologiakeskittymiä sekä palvelutarjoajia, jotka rakentavat AM-tehtaita. Näiden tehtaiden ympärille syntyy uusia ekosysteemejä, jotka puolestaan synnyttävät innovatiivisia liiketoiminta- ja palvelumalleja sekä kokonaan uutta teollisuutta.

Me Suomessa tulemme hieman perässä. Meiltä puuttuu lentokone- ja autoteollisuus, jotka ovat olleet teknologian ensimmäisiä hyödyntäjiä. Mutta toisaalta Suomessa on paljon 3D-tulostusteknologian osaamista ja intoa, joka voi viedä meidät samalle maailmankartalle. Esimerkkinä mainittakoon huippuluokan koulutus, osaaminen 3D-suunnittelussa ja simuloinneissa. Suomessa on osaamista ja kyvykkyyttä arvioida 3D-tulostettavien tuotteiden kannattavuutta ja laatua, sekä valmistaa kilpailukyisiä tuotteita.

Kolumni, Tero Hämeenaho, Department Manager AMO, Etteplan

LUE LISÄÄ > https://www.3dnewmaterials.fi/fi/kolumni/3d-tulostus-kortti-joka-jokaisen-teollisen-valmistajan-tulee-kaantaa/