Yritystukitietojen julkinen hakupalvelu avattu

Työ- ja elinkeinoministeriö /

Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukien yhteinen tietovaranto sisältää tiedot valtion myöntämistä EU-valtiontuista vuodesta 2020 alkaen. Tietovarannon pohjalta on 20.4.2023 avattu julkinen tietopalvelu, jonka myötä yritystukitiedot ovat kaikille helposti saatavilla.

Tietopalvelun avulla voi tehdä hakuja esimerkiksi toimialoittain, haun myöntäjän, yrityksen koon mukaan, yrityksen nimellä tai y-tunnuksella. Tietopalvelu on yksinkertainen ja intuitiivinen, jonka avulla käyttäjät voivat hyödyntää palvelua omatoimisesti ja oppivat käyttämään sitä helposti kokeilemalla.

Julkinen tietopalvelu sisältää tiedot kaikista julkisista EU-valtiontuista kuten avustukset, lainat, pääomasijoitukset ja verotuet eri hallinnonaloilta ja virastoista. Yritystukirekisteri sisältää EU:n vationtuen edellytykset täyttävät tuet, ml. de minimis –tuet ja SGEI-tuet.

https://tem.fi/-/yritystukitietojen-julkinen-hakupalvelu-avattu

YRITYSTUKIEN TIETOPALVELU > Tietopalvelu