Älyverkkotyöryhmän ehdotusten tavoitteena asiakaskeskeinen ja joustava sähköjärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö / Lisää toimintamahdollisuuksia erilaisille energiayhteisöille, kuten taloyhtiöille sähkön hajautettuun tuotantoon, sähkövarastojen omistaminen ja käyttö kilpailluksi liiketoiminnaksi, asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa sähkönsiirtomaksuun, ja nykyinen verkkoyhtiöiden jäykkä kulutusjousto kilpailluksi toiminnaksi. Nämä ehdotukset sisältyvät TEM:n älyverkkotyöryhmän loppuraporttiin, joka luovutettiin tänään, 24.10.2018 asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Ilmastohaasteisiin vastattaessa vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon määrä tulee kasvamaan merkittävästi samalla, kun fossiilista säädettävää sähköntuotantoa poistuu markkinoilta. Sähkön tuotantorakenteen muutos eli energiamurros koettelee sähköjärjestelmää monin tavoin. Tätä haastetta ratkomaan työ- ja elinkeinoministeriö asetti älyverkkotyöryhmän syksyllä 2016.

Älyverkkotyöryhmän tehtävänä oli muodostaa näkemys tulevaisuuden älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksista asiakkaille ja yhteiskunnalle, sekä tehdä konkreettisia ehdotuksia, joilla edistetään asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia sähkömarkkinoille ja parannetaan sähkön toimitusvarmuutta. Työryhmän toimikausi oli kaksivuotinen. Työryhmään oli kutsuttu laajasti edustajia viranomaisista, etujärjestöistä ja tutkimusmaailmasta.

LUE LISÄÄ JA TUTUSTU TYÖRYHMÄN KESKEISIIN EHDOTUKSIIN:
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/alyverkkotyoryhman-ehdotusten-tavoitteena-asiakaskeskeinen-ja-joustava-sahkojarjestelma