Business Finlandin Co-Creation tarjoaa rahoitusta konsortioiden rakentamiseen kehittyvillä markkinoilla

Co-Creation -rahoitushaun tavoitteena on synnyttää merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille kehittyvillä markkinoilla sekä mahdollistaa tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen tutkimusorganisaatioille – tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

Rahoitushaku kannustaa tutkimusorganisaatioita rakentamaan yrityspainotteisia konsortioita valitun tutkimusidean ja tunnistettujen liiketoimintamahdollisuuksien ympärille kehittyvillä markkinoilla. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on tiistai 26.9.2023.

Rahoitettavien hankkeiden on tarkoitus:

  • Auttaa tutkimusorganisaatioita havainnollistamaan, miten valittu tutkimusidea voi edistää samanaikaisesti sekä kestävän kehityksen tavoitteita että suomalaisten yritysten liiketoimintaa kehittyvillä markkinoilla.
  • Auttaa tutkimusorganisaatioita rakentamaan valitun tutkimusidean ympärille konsortio yhdessä suomalaisten yritysten kanssa.
  • Auttaa tutkimusorganisaatioita tunnistamaan sopivimmat kumppanit kehittyvillä markkinoilla valitun tutkimusidean ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien eteenpäin viemiseksi.
  • Auttaa tutkimusorganisaatioita työstämään valittua tutkimusideaa eteenpäin yhdessä yritysten, paikallisten ja muiden mahdollisten kumppanien kanssa.
  • Auttaa tutkimusorganisaatioita valmistelemaan Business Finlandin Co-Innovation-hanketta, jonka tutkimusorganisaatio ja sen uudet yrityskumppanit toteuttavat tiiviissä yhteistyössä.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2023/kehittyvat-markkinat–co-creation-rahoitushaku