ELY-keskuksilta rahoitusta pk-yrityksien kansainvälisen kasvun nopeuttamiseen

Alle 50 henkeä työllistävät yritykset voivat hakea ELY-keskuksilta nyt avustusmuotoista rahoitusta kansainvälistymisvalmiuksiensa kehittämiseen Kasvun kiihdyttämisohjelman avulla.

Yritys voi saada rahoitusta kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista (ei investointeja). Pääpaino on valmiuksien kehittämisessä ja avustuksen enimmäissumma voi olla 50 000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset ovat 100 000 €.

Rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina yrityskohtaisesti. Kasvun kiihdyttämisohjelmassa kaikki toimenpiteet liittyvät yritykseen, joka on aloittamassa kansainvälistymistä ja vientiä ulkomaille.

https://www.merinova.fi/wp-content/uploads/2020/11/ELY_kansainvainen-kasvu.pdf

https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus

 

ELY-keskuksen yhteyshenkilöt Vaasassa:

Henrik Broman, sähköposti: henrik.broman@ely-keskus.fi
tai
Henrik Granqvist, sähköposti: henrik.granqvist@ely-keskus.fi