Energia-ala osaa kierrättää

Energiauutiset / Ilmastonmuutos ja vastuullisuus vauhdittavat

Kiertotalous ohjaa vahvasti energiayhtiöiden liiketoimintaa ja se on myös vakiinnuttanut asemansa yritysten strategisessa ajattelussa. Tuore kyselytutkimus kartoittaa kiertotalouden nykytilaa energia-alalla.

Kiertotalous, kierrättäminen tai uusiokäyttö — kaikkien käsitteiden tavoitteena on käyttää tuotannontekijät mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti. Energia-alalla tämä tarkoittaa esimerkiksi teollisuusprosesseissa syntyvien hukkalämpöjen jalostamista kaukolämmöksi tai metsäteollisuudelle kelpaamattomien jämien käyttämistä voimalaitosten polttoaineina. ”Kiertotalouden nykytila energia-alalla” -kyselytutkimus kartoitti energiayritysten kiertotaloustoimia. Kyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 87 % kertoo toteuttaneensa aktiivisesti energiatehokkuustoimia. Energiatehokkuudella onkin suora kytkentä yritysten liiketoimintaan: mitä enemmän energiaa yritys kykenee tuottamaan yhdellä rekka-autollisella metsähaketta, sitä parempi on yhtiön taloudellinen tulos.

66 % vastaajista kertoo hyödyntävänsä teollisuuden hukkalämpöjä. Niitä käyttävät erityisesti kaukolämpöyhtiöt, joille hukkalämpö on sopivaa kaukolämmön raaka-ainetta. Toiminta on ehtinyt tuottaa myös tuloksia. Suomalaisesta sähköntuotannosta yli 80 % on hiilineutraalia ja kaukolämmön tuotannosta ilmastoystävällistä on noin puolet.

Suurin potentiaali — uudet tuotteet

Energiayrityksistä 68 % kertoo kehittelevänsä kiertotalouspalveluita yhdessä muiden toimialojen yritysten kanssa. Kehittelytyö tarkoittaa uusien laitteiden suunnittelua tai prosessien virittelyä aikaisempaa tehokkaammiksi. Kiertotalouden ajatuksia voidaan leipoa myös uusien palvelukokonaisuuksien sisälle. Vastaajien mielestä juuri uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä lymyilee kiertotalouden suurimmat mahdollisuudet.

LUE KOKO ARTIKKELI: https://www.energiauutiset.fi/uutiset/energia-ala-osaa-kierrattaa.html