GigaVaasa-investoinneilla merkittäviä vaikutuksia Vaasan väestönkasvuun

Konsulttitoimisto MDI on toteuttanut yhdessä Kaupunkitutkimus TA:n ja FCG:n kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden kanssa Vaasan seudun asuntoselvityksen. Selvityksessä muodostettiin kattava yleiskuva seudun väestönkehityksen, työssäkäynnin ja asumisen nykytilasta sekä keskeisistä kehitystrendeistä. Selvitys keskittyy vahvasti tulevaisuuteen.

Tulevaa kehitystä mallinnettiin neljässä skenaariossa, joissa muuttuva tekijä oli GigaVaasa-investointien toteutuminen ja laajuus. Skenaarioista muodostuu neljä erilaista kuvaa Vaasan seudun kuntien tulevasta väestönkehityksestä vuoteen 2050 asti. Seudun väestö kasvaa jokaisessa skenaariossa.

Kasvun voimakkuus kuitenkin vaihtelee hillityn 2 300 henkilön kasvun (ilman investointeja), 6 300 henkilön kasvun (tiedossa olevat investoinnit realisoituvat) ja jopa 18 000 henkilön kasvun (kasvun “yläraja”) välillä.

LUE LISÄÄ:
https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/gigavaasa-investoinneilla-tulee-olemaan-merkittavia-vaikutuksia-vaestonkasvuun-ja-asumiseen-vaasassa/

Yhteyshenkilösi