Kustannustuesta uusi hakukierros, myös suurille yrityksille valmisteilla korvaus asiakastilojen sulkemisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kustannustuesta järjestetään neljäs hakukierros, jossa yritykset voisivat hakea tukea maalis-toukokuulta. Tuen ehdot säilyisivät ennallaan. Lisäksi suurille yrityksille maksettaisiin erillistä korvausta, jos niiden toimitilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian vuoksi. Sulkemiskorvauksen ehdoista ja määrästä neuvotellaan parhaillaan Euroopan komission kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kustannustukilakiin ehdotetuista muutoksista lausuntoja 21.5.2021 mennessä. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn toukokuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Kustannustuen neljännen hakukierroksen ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen haut aukeaisivat yrityksille Valtiokonttorissa elokuussa.

https://tem.fi/-/lakiluonnos-lausunnoille-kustannustuesta-uusi-hakukierros-myos-suurille-yrityksille-valmisteilla-korvaus-asiakastilojen-sulkemisesta