Pk-yritysten vienti ennätystasolla; Team Finland jakaa mielipiteitä

EK / Suomessa on 23 000 työnantajayritystä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Jo yli kolmannes on hyödyntänyt Team Finlandin palveluita, ilmenee EK:n tekemästä yrityskyselystä. EK peräänkuuluttaa lisää huomiota yrityksille, jotka ovat vasta rakentamassa jalansijaa vientimarkkinoilla. Team Finlandin palveluita tarvitaan eritoten kohdemarkkinoilla.

Yrityskyselyn tulokset ovat kaksijakoiset, arvioi EK:n pk-johtaja Jouni Hakala ”On tärkeää, että Suomen vientiyritysten määrä on jatkanut nousuaan talouskasvun hidastumisesta huolimatta. Positiivista on myös se, että Team Finland on onnistunut tavoittamaan palveluja tarvitsevat pk-yritykset aikaisempaa paremmin. Kuitenkin yli neljännes Business Finlandin asiakkaista on sen palveluihin tyytymättömiä. Kentältä tulleet signaalit viittaavat siihen, että erityisesti alku- ja kasvuvaiheen kansainvälistyjien odotukset eivät ole kaikilta osin täyttyneet. Näitä on erityisesti yli 10 työntekijän pienyrityksissä”.

EK kokosi kyselyaineiston touko-kesäkuussa toteutetulla yrittäjäkyselyllä, jota täydennettiin suuryritysten otoksella. Kyselyyn vastasi 654 yritystä, joista 336 ilmoitti kansainvälistymisen olevan niille ajankohtaista. LUE LISÄÄ > https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2019/09/05/pk-yritysten-vienti-ennatystasolla-team-finland-jakaa-mielipiteita/

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa