Sähkönsiirtoa suurelle akkuteknologiakeskittymälle

Merkittävänä Suomen sähkönsiirtäjänä EPV Alueverkko on mukana myös hankkeessa, jossa suunnitellaan suurta akkuteknologiakeskittymää Vaasan Laajametsään. Merkittävän kulutuskeskittymän kaavailtu rakentuminen alueelle on käynnistänyt EPV:ssä toimenpiteet, joilla varmistamme vaadittujen sähköliittymien mukaiset palvelut. Valmistuessaan tuleva teollisuuskeskittymä olisi suuri Pohjoismaisessakin mittakaavassa.

Suunnitteluperusteeksi saatujen tietojen mukaan alue tulisi tarvitsemaan paljon sähkötehoa ja kriteerinä on vahva (N-1) vikasietoisuus, minkä mukaan järjestelmän on kestettävä verkossa tavanomaiset yksittäiset viat ja vikaantuneen komponentin irtoamisen ilman tuotannolle tai kulutukselle aiheutuvaa keskeytystä sekä ilman seurannaisvikoja.

EPV on lähtenyt kehittämään vaiheistettua etenemismallia. Aluksi alueelle rakennetaan 110 kV:n kaksoisjohto ja Laajametsän sähköasema, minne ensimmäisenä tulevat toimijat voivat liittyä ja saavat käyttöön tarvitsemansa sähkötehon. Seuraavassa ja kolmannessa vaiheessa sähkönsiirtoa laajennetaan sitä mukaa kuin alue laajenee. Alueelle on nyt jo varattu tilaa ja reitit tulevan kokonaisalueen sähkönsiirrolle.

LUE LISÄÄ > https://www.epa.fi/uutiset/sahkonsiirtoa-suurelle-akkuteknologiakeskittymalle/

Yhteyshenkilösi