Sektori-integraatiotyöryhmän loppuraportti luovutettiin ministeri Lintilälle

Työ- ja elinkeinoministeriö | Tiedote 30.6.2021 | Työryhmän tärkeimmät toimenpide-ehdotukset liittyvät uusien ratkaisujen käyttöönottoon kaukolämpöjärjestelmässä, vetyratkaisujen käyttöönottoon ja skaalaukseen, sektori-integraatioon rakennuksissa ja energiaverkkojen yhteissuunnitteluun.

Työryhmä muodosti yhteisen näkemyksen energiajärjestelmän tulevaisuudesta ja tärkeimmistä muutospoluista. Tulokset tiivistettiin visioon ja periaatteisiin, toimenpide-ehdotuksiin ja toimintaympäristöön liittyviin horisontaalisempiin linjauksiin. Sektori-integraatio on yksi syksyllä valmistuvassa ilmasto- ja energiastrategiassa käsiteltävistä teemoista.

LUE LISÄÄ >  https://tem.fi/-/sektori-integraatio-raportti-julkaistu