Tavoitteena EnergyVaasa 3D-center – ensimmäinen yritysworkshop takana!

Tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen osaamiskeskittymän valmistelu ”EnergyVaasa 3D-center”, etenee. Hankkeessa mukana olevat yritykset haastateltiin (osaamistarvekartoitus) tammi-helmikuussa Merinovan toimesta ja tänään, keskiviikkona 14.3.2018, kokoonnuttiin ja istuttiin yhdessä ns. alas ensimmäiseen yhteiseen workshoppiin Technobothnialla Palosaarella. Kävimme läpi haastattelut ja hankkeen toimenpiteitä sekä teimme jo muutamia päätöksiä yhdessä.

Mistä tässä hankkeessa on kysymys? Teknologiakeskus Merinova Oy valmistelee Pohjanmaan liiton rahoittaman hankkeen (voimassa 31.12.2018 saakka) avulla alueellista tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen (materiaalia lisäävä valmistus, ensisijaisesti metallien tulostus) tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymää ja -verkostoa Vaasan seudulle, yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja hankkeessa mukana olevien suur- ja pk-yrityksien kesken. Hanketta ovat rahoittamassa myös Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK.

Hankkeen aikana järjestetään syksyllä 2018 ns. kaikelle yleisölle avoin seminaari Vaasassa, jossa esitellään mm. osaamiskeskittymän toimintamalli ja valaistaan asiantuntijoiden esitysten avulla 3D-metallin tulostusta, sen etuja ja mahdollisuuksia sekä houkutellaan myös muita alueen yrityksiä mukaan valmisteilla olevan osaamiskeskittymän toimintaan.

Hankkeen aikana tutustutaan Pirkanmaan ja Nivalan 3D-osaamiseen/toimintaan ja tutustumismatkojen ajankohdiksi sovittiin tänään touko-kesäkuu. Lisäksi laaditaan yhdessä yritysten ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa suunnitelmat mm. kuinka 3D-koulutus integroidaan opetussuunnitelmiin ja minkälainen on ensimmäisten valmisteltavien ja käynnistettävien tutkimus- ja kehityshankkeiden tiekartta. Tavoitteena on hankkia myös metallitulostin, jonka avulla päästään paikallisesti protoilemaan ja kokeilemaan sekä oppimaan syvemmin tulostamista, suunnittelua, materiaalituntemusta  ja designia unohtamatta. Näistä kaikista elementeistä syntyy EnergyVaasa 3D-center!

Informoimme hankkeen edistymistä kotisivuillamme ja sosiaalisissa medioissa, hyvässä yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa.

LISÄTIETOJA:
Tommi Sykkö, Merinova,
tommi.sykko@merinova.fi
0400 – 358 610

Jorma Tuominen, Vaasan Ammattikorkeakoulu,
jorma.tuominen@vamk.fi
040 – 582 7623

Raija Koivisto, Merinova,
raija.koivisto@merinova.fi
040 – 518 6639