TEM linjasi energiatuen painopisteet vuodelle 2024

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt linjaukset vuoden 2024 energiatuen painopisteistä. Energiatuella edistetään uusiutuvan energian tuotantoa, uusiutuva vedyn ja siitä jalostettujen polttoaineiden tuotantoa, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista, hukkalämmön hyödyntämistä tai muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu näihin tarkoituksiin 14,1 MEUR kansallista energiatukea. Valtuusmäärä on huomattavasti aiempia vuosia vähäisempi, ja siten tukilinjauksia on tiukennettu edellisvuodesta merkittävästi. Tukea myönnetään vain enintään 5 MEUR  investointihankkeisiin.

Käytettävissä olevasta valtuudesta vähintään kymmenen miljoonaa euroa kohdistetaan energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. Kohdentamisella halutaan edistää energiatehokkaita ratkaisuja ja energiatehokkuussopimusten toimia, sekä ottaa huomioon EU:n tarkistetussa energiatehokkuusdirektiivissä asetettu tiukka energiansäästötavoite vuodelle 2030.

HUOM! Tukea ei jatkossa myönnetä rakennuksiin sekä niiden tavanomaiseen talotekniikkaan liittyviin energiatehokkuushankkeisiin. Uusiutuvan energian hankkeiden osalta tukea myönnetään ainoastaan uuden teknologian hankkeisiin.

Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy vastaavaan tavanomaisen teknologian hankkeeseen nähden ylimääräisiä kustannuksia tai riskejä.

Tarkemmin hyväksyttävistä kustannuksista ja tukiprosenteista: Energiantuen linjaukset vuodelle 2024