Vaasan kaupunki siirtyy vihreän sähkön käyttöön

Vaasan kaupunki siirtyy 1.4.2018 alkaen hankkimaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua ns. vihreää sähköä. Hankinta tehdään kaupungin omistamien kiinteistöjen, katuvalaistuksen sekä vedenpuhdistukseen ja jäteveden käsittelyyn liittyvien toimintojen käyttöön.

Siirtyminen vihreän sähköön vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 12 000 tonnia vuodessa.  ”Tämä on merkittävin yksittäinen toimenpide päästöjen vähentämiseksi kaikista niistä toimista, joihin kaupunki on sitoutunut”,  kertoo kehittämispäällikkö Maija Alasalmi.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä tarkoitetaan tuuli-, aurinko- ja ilmalämpöenergialla, geotermisellä energialla, hydrotermisellä energialla, valtamerienergialla, vesivoimalla, biomassalla, kaatopaikkakaasuilla, jäteveden käsittelylaitosten kaasuilla ja biokaasuilla tuotettua sähköä.

LUE LISÄÄ: https://www.vaasa.fi/uutinen/vaasan-kaupunki-siirtyy-vihrean-sahkon-kayttoon