Wärtsilä käynnistää Suomessa kunnianhimoisen tutkimus- ja kehityshankkeen kohti päästötöntä merenkulkua

Wärtsilä käynnistää maailmanluokan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen nollapäästöisen merenkulun edistämiseksi yhdessä lähes 200 toimijan kanssa.

Business Finland on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa.

Wärtsilän johtaman nelivuotisen ”Zero Emission Marine” -yhteistyöhankkeen tavoitteena on mahdollistaa nollapäästöinen meriliikenne-ekosysteemi, joka kehittää kestäviä teknologiaratkaisuja. Näiden käyttöä voidaan myös laajentaa energiasektorille.

Hankkeen tavoitteena on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaikki ekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia vuoteen 2050 mennessä.

”Kukaan ei voi saavuttaa näitä kunnianhimoisia tavoitteita yksin, mutta tämä ainutlaatuinen merisektorin yhteistyöelin voi muuttaa vision todellisuudeksi. Wärtsilän ”Set for 30”-ilmastotavoitteet osoittavat sitoutumistamme päämääräämme kestävän yhteiskunnan kehittämisestä. Investoimme tuntuvasti tutkimukseen ja kehitykseen, ja pitkän aikavälin tuotekehityksessä keskitymme polttoainejoustavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin.

Vaasan pian valmistuva uusi teknologiakeskuksemme Smart Technology Hub pohjautuu vahvasti innovaatiokumppanuuksiin, joten veturiyrityksenä toimiminen on merkittävä askel kohti päämääräämme. Voimme nopeuttaa ja lisätä tärkeitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia Suomessa yhdessä koko ekosysteemin kanssa matkalla kohti nollapäästöistä merenkulkua”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.

https://www.wartsila.com/fin/paikallisuutinen/15-12-2021-w%C3%A4rtsil%C3%A4-k%C3%A4ynnist%C3%A4%C3%A4-suomessa-kunnianhimoisen-tutkimus–ja-kehityshankkeen-kohti-p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t%C3%B6nt%C3%A4-merenkulkua