Aurinkoenergia

Merinovan aurinkoenergiaan liittyvät hankkeet

Aurinkodemo-hankkeen tavoitteena oli tarkastella aurinkosähköenergiaa ja selvittää huipputeholtaan 1, 3 ja 5 MWp aurinkovoimalaitosten teknisiä ja taloudellisia reunaehtoja. Vuonna 2016 toteutetun EAKR-hankkeen rahoittajina toimivat Pohjanmaan liitto ja yksityiset yritykset. Tutustu hankkeen loppuraporttiin

 

Uusiutuvat energiat tehokkaampaan käyttöön vaasalaisissa teknologiapuistoissa -hankkeen tavoitteena oli tarkastella jo olemassa olevia uusiutuvan energian käyttökohteita Suomen teknologiapuistoissa sekä selvittää uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa piloteiksi valikoituneissa vaasalaisissa teknologiapuistoissa. Hankkeessa tarkasteltiin teollisuus- ja toimistorakennuskohtaisia aurinkosähköjärjestelmiä sekä maalämpö- ja aurinkolämpöratkaisuja. Vuonna 2016 toteutetun EAKR-hankkeen rahoittajina toimivat Pohjanmaan liitto ja yksityiset yritykset. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

 

 

Yhteyshenkilösi