EnergyVaasa Cluster Interface

Pohjanmaan liiton rahoittamassa (EAKR) hankkeessa on tavoitteena luoda EnergyVaasasta klusterimaisesti organisoitu klusteri sekä luoda klusterin yhteinen klusteriorganisaatio, Cluster Interface. Käytännössä tämä tarkoittaa, että klusterille luodaan hallinto, joka huolehtii klusterin toiminnan strategisesta kehittymisestä, klusterin toimijoiden sisäisestä tiedonvaihdosta sekä toimii klusterin kontaktina alueelta ulospäin. Lisäksi tähän tavoitteeseen sisältyy yhteisen vision ja toimintasuunnitelman luominen. Hankkeen tavoitteena on lisäksi korottaa olemassa olevaa EU-tason klusteriluokistusta nykyisestä Bronze Label tasosta Gold Label -tasolle.

Yhteyshenkilösi