EU Affairs Manager

Uusien strategioiden toteuttaminen suoran EU-rahoituksen saamiseksi on yksi kaikkien Vaasan seudulla toimivien organisaatioiden prioriteeteista.

EU Affairs Manager toimii yhdyshenkilönä ja katalysaattorina tutkimus- ja innovaatiohankkeiden ideoiden kehittämisessä ja rahoitushakemuksien laadinnassa, erityisesti energiateknologiassa.

Tavoitteenamme on saada kaikki sidosryhmät: teollisuudenalat, yliopistot ja julkiset laitokset aktiiviseen yhteistyöhön eurooppalaisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, ennen kaikkea Horizon Europe -ohjelmassa ja muissa verkostoihin liittyvissä ohjelmissa.

Yhteyshenkilösi