Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken -hanke (2015 – 2018) on suomalais-ruotsalaista cleantech-yhteistyötä parhaimmillaan.

Hanke tuo yhteen Ruotsin Cleaner Growth -klusterin sekä Vaasan seudun energiaklusterin. Tavoitteena on luoda yhdessä taloudellisesti kannattavia tuotteita, yrityksiä ja kestävää kehitystä. Hankkeessa vahvistetaan cleantech-alan pk-yritysten edellytyksiä tehdä uutta liiketoimintaa sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Tämä saavutetaan luomalla rajat ylittävää yhteistyötä kaupunkien, kuntien sekä niiden omistamien yhtiöiden välillä, lisäämällä alueiden cleantech-alan yritysten yhteistyötä, toteuttamalla yhteisiä vientiponnistuksia uusille markkinoille sekä pohjoismaissa että niiden ulkopuolella sekä houkuttelemalla uusia investointeja ja yrityksiä maakuntiin.

Cleantech Kvarken

Yhteyshenkilösi