Jointly Entering New Challenging Markets

Pohjanmaan liiton rahoittamassa (EAKR) hankkeessa Jointly Entering New Challenging Markets (Uusien markkina-alueiden avaaminen) on tavoitteena luoda yhteinen klusteriyhteistyöverkosto sekä muodostaa klusteriyrityksistä yhteinen yritysryhmä, joka tähtää uusille kasvaville ja haastaville markkinoille.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Identifioida vähintään 100 suomalaista kasvu- ja kansainvälistymishaluisa Pk-yrityksiä.
  • Tehdä yhteinen yritysluettelo vähintään 100:sta suomalaista kasvu- ja kansainvälistymishaluisista Pk-yrityksistä.
  • Luoda uusi yhteinen klusteriyhteistyöverkosto Suomen ja Itämerialueen pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi.
  • Luoda uusi yhteinen suunnitelma cleantech-alan pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi

Hanke on käynnissä ajalla 10/2018 – 12/2020.

Yhteyshenkilösi