WindSoMe – Wind Turbine Sound Modelling

Tietopankki tuulivoiman vaikutusten ymmärtämiselle

Wind Turbine Sound Modelling and Measurements, 2015-3/2017, on hanke, jossa kehitetään erikoistietopankki tuulivoimalan akustiikan ja ihmisten äänikokemusten välisen suhteen analysoimista varten. Samoin erikoisääniä, kuten amplitudimodulaatiota tutkitaan tarkemmin.

Hankkeen tutkimustulosten avulla kehitetään työkaluja ja menetelmiä, joilla mahdollistetaan parempi tuulivoiman ymmärtäminen ja hyväksyttävyys perustuen tutkittuihin tosiasioihin. Tutkimustulosten ansiosta viranomaiset ja tuulivoimateollisuus saavat yksityiskohtaisempaa lisätietoa tuulivoimalan akustiikasta ja sen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin omien liiketoimintapäätöstensä tekemistä varten.

Yhteyshenkilösi