Future Cleantech Solutions

 

Future Cleantech Solutions oli kolmivuotinen hanke, jota toteutettiin vuosina 2019–2021. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Merenkurkun alueen kestävää kehitystä luomalla cleantech-yrityksille edellytyksiä hyödyntää uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Hanke toteutettiin yhteistyössä alueellisten organisaatioiden ja yritysten kanssa EU:n Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman tuella.

Hankkeen painopisteenä oli hyödyntää niitä uusia mahdollisuuksia, jotka syntyvät alueella etabloitumisten ja investointien kautta, pääasiassa energian, kestävien älykaupunkien, biotalouden ja kemian osa-alueilla. Hankeryhmä pyrki toiminnallaan vahvistamaan suurtoimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten välistä arvoketjua. Hankkeen toimintaan kuului kehittää tapoja jakaa käytännön yritystietoja, tukea konkreettista rajat ylittävää yhteistyötä sekä vahvistaa uutta ja olemassa olevaa klusteriyhteistyötä. Tasa-arvon ja osallisuuden edistämistä pidettiin myös tärkeänä osana kaikissa hanketoimissa.

Hankkeen toteuttajana toimi Kompetensspridning i Umeå AB ja yhteistyökumppaneina olivat Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Skellefteå Science City, Teknologiakeskus Oy Merinova AB, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Örnsköldsvikin kunta.

Hankkeen julkaisut:

Hankkeen opit on kerätty oppaaseen, joka auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla paikallisten investointien mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Opas on suunniteltu sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville, että myös elinkeinoelämän organisaatioille, jotka haluavat edistää ja tukea paikallista yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä. Opas onkin täynnä vinkkejä ja hyviä neuvoja, joiden toivomme olevan hyödyksi. Hyviä lukuhetkiä!

YRITYSYHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN – Opas onnistuneeseen rajat ylittävään yritysyhteistyöhön

AFFÄRSSAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA – En guide för att lyckas med gränsöverskridande företagssamarbeten

CROSS-BORDER BUSINESS COLLABORATION – A guide for successful cross-border corporate collaboration

 

Syksyllä 2021 tehtiin nykyhetken tilannekartoitus koskien tasa-arvotilannetta Merenkurun alueen cleantech yrityksiä.

Toimeksianto toteutettiin  Suomen Ekvalita ja Ruotsin Vkna yhteistyönä jonka tuloksena luotiin raportti joka näyttää tarpeet ja mahdollisuudet jatkokehitykselle koskien eri tasa-arvoasioita cleantech yrityksissä.

Raportti on luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi alla olevien linkkien kautta.
Merenkurkun Cleantech-Yritysten tasa-arvotilanne 2021 (pdf)
Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (pdf)
The Gender Equality situation within Kvarken’s Cleantech companies 2021 (pdf)

Merenkurkun Cleantech-Yritysten tasa-arvotilanne 2021 (selattava pdf)
Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (selattava pdf)
The Gender Equality situation within Kvarken’s Cleantech companies 2021 (selattava pdf)


Webinaarit:

Suurin osa hankkeen aikana tuotetuista webinaareista on koottu

Future Cleantech Solutions Youtube-kanavalle.

Tässä kuvassa olemme me hankkeen parissa työskennelleet. Olethan yhteydessä, jos jatkoyhteistyö kiinnostaa!

Kuvassa ylärivissä vasemmalta: Jon Moraeus, Ylva Billing, Peter Hedman, Lasse Pohjala, Nora Birkman Neunstedt, Sanna Näsström, Maria Lidberg, Triinu Varblane, Nina Rismalm, Mauritz Knuts, Reija Harlamow, Jeanette Holmlund de Miranda.
Ei kuvassa: Jenny Åkermark, Jenny Björs, Peter Sundberg, Sanna Orellano, Johannes Lövdahl, Peter Hellström ja Kjell-Owe Ahlskog.

Triinu Varblane, Teknologiakeskus Merinova, toimi Suomessa maakohtaisena projektipäällikkönä. Koko hankkeen päävastuullisena projektijohtajana toimi Peter Hedman, Regionakademien i Umeå. KOSEKilla hankkeen projektivastaavana toimi Reija Harlamow ja hankeasiantuntijana Nora Birkman Neunstedt. VASEKilta projektissa mukana Mauritz Knuts ja Lasse Pohjola.

FUTURE CLEANTECH SOLUTIONS -HANKETTA rahoittivat 1.1.2019 – 31.12.2021
Interreg Botnia-Atlantica, Pohjanmaan liitto, Västerbottenin lääni, Västernorrlandin lääni, Uumajan kunta, Skellefteån kunta, Örnsköldsvikin kunta, Vaasan kaupunki, Kokkolan kaupunki, Teknologiakeskus Merinova, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Umeå Energi ja Skellefteå Kraft.

Interreg Botnia-Atlantica sivustolle >>