Datatalous ja Kybertuvallisuus

Data-talous ja kyberturvallisuus -hankeen tavoitteena on edistää ja kannustaa teollisia energia-alan PK-yrityksiä sekä niiden alihankkijoita Pohjanmaalla hyödyntämään datataloutta. Tämä tarkoittaa datan keräystä, data-alustojen käyttöönottoa, datan visualisointia sekä dataan pohjautuvien palveluiden ja tuotteiden luomista, miten dataa hyödyntäen voidaan johtaa yritystä parempiin tuloksiin niin toiminnallisesti, strategisesti kuin myös myynnin ja markkinoinnin puolella, luoda pohjaa vihreälle siirtymälle sekä tehostaa yrityksen toimintaa ja kilpailukykyä, miten tekoälyä ja koneoppimista voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa esim. digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehostamisesta.

Hanke edistää myös kyberturvallisuus osaamista, tietoa sen vaatimuksista ja standardeista datan hallinnoinnissa, miten suojautua hyökkäyksiltä ja toimia erilaisten haittojen tai hyökkäysten sattuessa.

Pohjanmaan teollisilla energia-alan PK-yrityksillä on edellämainituissa asioissa selkeitä puutteita, mutta myös tarpeita. Lisäämällä ymmärrystä ja osaamista data-talous- ja kyberturvallisuus- asioista, yritykset voisivat luoda uusia toimintamalleja, tuotteita ja palveluja, joiden avulla ne voivat kasvaa ja parantaa kilpailukykyään.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kannustaa yrityksiä käynnistämään omia tki-hankkeita ja verkostoitumaan erityisesti datatalouden ja tiedolla johtamisen- sekä kybertuvallisuuden eri alueilla ja synnyttää uusia verkostoja yritysten, korkeakoulujen ja organisaatioiden välillä data-talouteen ja kybertuvallisuuteen liittyen.

Hankkeen webinaarien tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen

Antamalla yhteystietosi voit katsoa kaikki tallenteet jälkikäteen:

Katso tallenteet tästä

 

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan Unioni, VASEK sekä Teknologiakeskus Merinova.
VASEK toimii  myös hankkeen yhteistyökumppanina.

Yhteyshenkilösi