I3-4-BLUE GROWTH

Johtavat sinisen talouden innovaatioekosysteemien toimijat jakavat tietämyksensä ja rakentavat kapasiteettia ja investointimahdollisuuksia kahdella alasektorilla: vesiviljely ja kalastus sekä uusiutuva merienergia ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kestävän tulevaisuuden puolesta.

I3-4-BLUE GROWTH pyrkii rakentamaan vähemmän kehittyneiden Euroopan alueiden valmiuksia rakentaa ja vahvistaa sinisen talouden ekosysteemien valmiuksia tunnistaa alueiden välisiä innovaatio- ja investointihankkeita kestävän ja älykkään vihreän ja sinisen talouden kehittämiseksi.
Pääpaino on kahdessa ydinarvoketjussa, joissa on innovaatio- ja kasvupotentiaalia, erityisesti: kestävä kala- ja äyriäisruoka, vesiviljely ja sinisten resurssien arvostus (arvoketju #1) sekä merellinen uusiutuva energia ja merialan hiilidioksidipäästöt (arvoketju #2). Innovatiivisten, kestävien ja syväteknologia-investointien mahdollisuuksien tunnistaminen ja kartoittaminen näillä aloilla on hankkeen toiminnan ytimessä.

I3-4-BLUE-GROWTH edistää alueellisten valmiuksien kehittämistä kuudella vähemmän kehittyneellä alueella neljästä maasta (Azorit, Keski- ja Pohjois-Portugali; Andalusia – Espanja, Pomorskie – Puola ja Kroatia – HR), jotka sijaitsevat neljällä eri makroalueella. (Atlantti, Itämeri, Välimeri ja Adrianmeri) tutkimalla synergioita ja yhteistyömahdollisuuksia johtavien sinisen talouden klusterien kanssa kaikkialla Euroopassa.

Lisätietoja saat hankkeen verkkosivuilta: I3-4-BLUE GROWTH website

 

Yhteyshenkilösi