Pohjanmaan Tekno 4.0

Hanke edistää teollista digitalisaatiota Pohjanmaan pk-yrityksissä. Hankkeessa järjestetään mm. kaksi eri ohjelmaa, joiden avulla osoitetaan pk-yrityksille konkreettisesti mm. tuotannon tehostamisen tehokeinot ja helppolukuiset mittarit tuottavuuden seurantaan. Hankkeen voimassaolo 1.10.2021 – 30.06.2023.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteyshenkilösi