Cleantech Kvarken

Projektet Cleantech Kvarken (2015-2018) är finsk-svenskt cleantech-samarbete när det är som bäst

Projektet för samman det svenska klustret Cleaner Growth med energiklustret i Vasa. Målet är att tillsammans skapa lönsamma produkter, företag och hållbar utveckling. Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag inom cleantech-sektorn att skapa ny affärsverksamhet och nya marknader, både nationellt och internationellt. Det här uppnår vi genom gränsöverskridande samarbete mellan städer, kommuner och offentligt ägda bolag, genom att förbättra samarbetet mellan cleantech-företagen i området, genom gemensamma exportsatsningar på nya marknader både inom Norden och utanför, samt genom att locka nya investeringar och företag till landskapen.

Läs mera

Dina kontakter