Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions var ett treårigt projekt, som pågick under åren 2019–2021. Syftet med projektet var att stärka den hållbara utvecklingen i Kvarkenregionen genom att skapa förutsättningar för cleantechföretagen att ta del av nya affärs- och samarbetsmöjligheter. Projektet har drivits i samverkan mellan regionala organisationer och bolag med stöd av EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Fokus för projektet har varit att tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom etableringar och investeringar i regionen, främst inom utvecklingsområdena energi, smarta hållbara städer, bioekonomi och kemi. Projektgruppen har därför verkat för att stärka värdekedjan mellan större aktörer och små och medelstora företag. Projektets aktiviteter har innefattat utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation, stöd till konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten och insatser för att främja utvecklingen av nya och befintliga klustersamarbeten. Främjande av jämställdhet och inkludering har även haft hög prioritet i alla projektaktiviteter.

Projektägaren var Kompetensspridning i Umeå AB och samverkanspartners var Karlebynejdens Utveckling AB, Skellefteå Science City, Teknologicenter Merinova AB, Vasaregionens Utveckling AB och Örnsköldsviks kommun.

Projektets publikationer:

Projektets lärdomar har samlats till en guide, som hjälper små och medelstora företag att på bästa sätt tillvarata de möjligheter som följer med stora lokala investeringar.

Guiden vänder sig till såväl små och medelstora företag som personer verksamma inom näringslivsorganisationer, som vill främja och stötta lokalt företagande och hållbar utveckling. Den är fylld av tips och goda råd som vi hoppas kan vara till nytta.

Håll till godo!

AFFÄRSSAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA – En guide för att lyckas med gränsöverskridande företagssamarbeten

YRITYSYHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN – Opas onnistuneeseen rajat ylittävään yritysyhteistyöhön

CROSS-BORDER BUSINESS COLLABORATION – A guide for successful cross-border corporate collaboration

 

Under hösten 2021 gjordes en nulägesanalys av jämställdhetsläget inom Kvarkenregionens cleantech företag.

Uppdraget genomfördes som ett samarbete mellan Ekvalita i Finland och Vkna i Sverige och resulterade i en rapport som synliggör behov och möjligheter för fortsatt utveckling inom jämställdhetsområdet inom cleantech.

Rapporten kan du ladda ned på svenska, finska och engelska och läsa via länkarna nedan:
Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (pdf)
Merenkurkun Cleantech-Yritysten tasa-arvotilanne 2021 (pdf)
The Gender Equality situation within Kvarken’s Cleantech companies 2021 (pdf)

Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (bläddringsbar pdf)
Merenkurkun Cleantech-Yritysten tasa-arvotilanne 2021 (bläddringsbar pdf)
The Gender Equality situation within Kvarken’s Cleantech companies 2021 (bläddringsbar pdf)


Webinar:

Största delen av de webinar som genomfördes under projekttiden har samlats på

Future Cleantech Solutions YouTube-sida

 

På denna bild ser du oss alla som jobbat inom projektet! Ta gärna kontakt, om du vill göra fortsatt samarbete!

Från vänster på övre raden: Jon Moraeus, Ylva Billing, Peter Hedman, Lasse Pohjala, Nora Birkman Neunstedt, Sanna Näsström, Maria Lidberg, Triinu Varblane, Nina Rismalm, Mauritz Knuts, Reija Harlamow, Jeanette Holmlund de Miranda.
Saknas från bilden: Jenny Åkermark, Jenny Björs, Peter Sundberg, Sanna Orellano, Johannes Lövdahl, Peter Hellström ja Kjell-Owe Ahlskog.

Triinu Varblane, Teknologicenter Merinova, fungerade som landsprojektledare i Finland, övergripande projektledare verkade Peter Hedman, Regionakademien i Umeå. Hos KOSEK var Reija Harlamow projektansvarig och Nora Birkman Neunstedt som projektspecialist, likaså projektmedarbetare från VASEK Mauritz Knuts ja Lasse Pohjola.

FUTURE CLEANTECH SOLUTIONS -projektet finansierades 1.1.2019 – 31.12.2021
av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Vasa stad, Karleby stad, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Karlebyregionens Utveckling Ab KOSEK, Umeå Energi och Skellefteå Kraft.

 

Interreg Botnia-Atlantica hemsidan >>

Dina kontakter