Jointly Entering New Challenging Markets

Inom ramen för projektet Jointly Entering New Challenging Markets skapas ett nytt klusternätverk samt en företagsgrupp bestående av minst 100 finländska tillväxt- och internationaliseringsvilliga SM-företag vilka strävar till att etablera sig på nya växande och utmanande marknader.

Projektets mål är att:

  • Identifiera minst 100 finländska tillväxt- och internationaliseringsvilliga SM-företag.
  • Göra en gemensam företagskatalog med minst 100 finländska tillväxt- och internationaliseringsvilliga SM-företag.
  • Skapa ett nytt klusternätverk, bestående av finländska och baltiska kluster, för internationalisering av företag.
  • Skapa en ny gemensam internationaliseringsplan för att främja SM-företagens internationalisering till nya växande och utmanande marknader inom cleantech sektorn.

Projektet finansieras av Österbottens förbund (ERUF-medel) och Merinova. Projektet pågår under perioden 10/2018 – 12/2020.

Dina kontakter