WindSoMe – Wind Turbine Sound Modelling

Bättre förståelse och en större acceptans för vindkraft

Wind Turbine Sound Modelling and Measurment (2015-3/2017) är ett projekt som utvecklar en speciell databas för att analysera förhållandet mellan vindkraftsakustik och människors upplevelser av ljud. Man studerar också olika specialljud, såsom amplitumodulering.

Med hjälp av de forskningsresultat som projektet kommer fram till utvecklar man redskap och metoder som ger en bättre förståelse och en större acceptans för vindkraft, baserat på vetenskapliga fakta. Genom forskningsresultaten får vindkraftsindustrin och myndigheterna mer detaljerad information om vindkraftsakustik och dess inverkan på miljö och människor. Forskningsresultaten kan också användas som underlag för affärsmässiga beslut.

Dina kontakter