Kuinka Suomi saavuttaa tekoälyvision 2030? − Tekoäly 4.0 -ohjelman väliraportti kokoaa yhteen ehdotuksia konkreettisista tavoitteista ja toimenpiteistä

Työ- ja elinkeinoministeriö – Tiedote 15.12.2021 –

Tekoäly 4.0 -ohjelman tavoitteena on, että suomalaisen teollisuuden valttikortteja vuonna 2030 ovat kestävyys, uudistumiskyky, teknologinen edelläkävijyys ja ratkaisut, jotka mahdollistavat hiilikädenjäljen kasvattamisen.

Syksyn 2021 aikana ohjelman temaattiset alatyöryhmät ovat yhdessä sidosryhmien kanssa tarkentaneet tavoitteita ja määrittäneet avaintuloksia sekä niiden vaatimia toimenpiteitä ja mittareita. Nyt julkaistu väliraportti kokoaa yhteen alatyöryhmien työn tulokset ja neljä ehdotusta, joiden avulla visio vuoden 2030 Suomesta kaksoissiirtymän voittajana saavutetaan.

”Tavoitteenamme on, että suomalaiset pk-yritykset ovat kansainvälisessä vertailussa digitalisaatiokehityksen kärjessä. Vihreä ja digitaalinen siirtymä ovat kestävän kehityksen ja taloudellisen kilpailukyvyn merkittävimmät ajurit. Tekoäly 4.0 -ohjelmassa keskitytään erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksien digitalisaatioon ja arvonluonnin uusiutumiseen”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

https://tem.fi/-/kuinka-suomi-saavuttaa-tekoalyvision-2030-tekoaly-4.0-ohjelman-valiraportti-kokoaa-yhteen-ehdotuksia-konkreettisista-tavoitteista-ja-toimenpiteista