Cluster Management Excellence gold

Suomelle kultaa klusterijohtamisessa – maan ensimmäinen Gold Label -sertifikaatti myönnetty Vaasan energiaklusterille

EnergyVaasan energiaklusterille on myönnetty korkeimman tason ECEI Gold Label -sertifikaatti, joka osoittaa ensiluokkaista ja pitkälle kehitettyä klusterin johtamista. Euroopassa on noin 1000 klusteria, eli maantieteellistä keskittymää, jotka ovat muodostuneet saman alan toimijoiden ympärille. Vaasan klusterin Gold Label -sertifikaatti on Suomen ensimmäinen, sekä energia-alan neljäs Pohjoismaissa ja kuudes koko Euroopassa.

ECEI-sertifikaatit myöntää The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), joka on EU:n alainen, puolueeton valtuusto, jolla on EU-tason oikeudet auditoida klustereiden toimintaa. Sertifikaatteja on kolme eri tasoa: pronssi, hopea ja kulta, ja ne toimivat kansainvälisinä klusterijohtamisen standardeina. Yhä useammin EU-rahoituksen saaminen edellyttää klustereilta tietyn sertifikaattitason täyttämistä.

Pitkän työn tulos

EnergyVaasalle kultasertifikaatin saaminen on pitkän strategisen yhteistyön tulos. Vaasan energiaklusterilla oli jo entuudestaan pronssisertifikaatti, mutta korkeimman kultatason auditointia on työstetty viimeisen vuoden ajan. Kahden auditointipäivän aikana ESCA:n edustajat tutustuivat EnergyVaasaan taatakseen, että klusteria johdetaan systemaattisesti sekä jatkuvasti kehittäen sen toimintaa, strategiaa ja markkinointia. Myönnetty kultasertifikaatti on voimassa kaksi vuotta.

”Merinova käynnisti EnergyVaasan virallisen toiminnan yhdessä ABB:n ja Vaasan kaupungin kanssa vuonna 2001, mutta olemme jo viimeiset 33 vuotta toimineet klusterin tärkeänä ja puolueettomana taustavaikuttajana. Se pitkällinen työ mitä EnergyVaasan klusteri on kauan tehnyt on nyt todettu EU-tasolla. Tällä ei vain ole paikallista tai kansallista merkitystä, vaan sertifioinnilla on painoarvoa myös kansainvälisesti”, toteaa Mika Konu, teknologiakeskus Merinovan toimitusjohtaja.

”Olemme iloisia siitä, että kultasertifikaatti myönnettiin EnergyVaasalle. Se kertoo ekosysteemin toimijoiden ja mm. Merinovan laadukkaasta ja hyvästä työstä, jonka nyt saamme vielä laajemmin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi,” onnittelee toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma Vaasa Facilita ja Vaasa Parks-yhtiöiltä, jotka auttavat EnergyVaasan yrityksiä toimitila- ja etablointiasioissa ja ovat osa klusterin kehittäjätiimiä.

Yritykset klusterin toiminnan keskiössä

Toimialaklustereiden tärkein tehtävä on tuottaa niihin kuuluville yrityksille lisäarvoa. Tätä Gold Label -arvioinnissakin tarkastellaan 31 laatukriteerin pohjalta.

”Laadukas klusterijohtaminen on kuin pyörä, jossa yritykset ovat keskeisessä roolissa. Auditoijat katsovat, ovatko yritykset olleet mukana toimintastrategian luomisessa ja pohjautuuko se heidän tarpeisiinsa. He myös arvioivat, millä tavalla strategia näkyy klusterin toiminnassa ja perustuvatko toimenpiteet strategiaan. Kun toimenpiteet on toteutettu, niitä evaluoidaan ja yrityksiltä kysytään vastasivatko toimenpiteet yritysten tarpeita. Tämän pohjalta luodaan taas uutta toimintastrategiaa”, kuvaa Johan Wasberg, Merinovan Senior Expert.

Laatuleima houkuttelee kansainvälisesti ja mahdollistaa rahoituksen

Kultasertifikaatin saavuttaminen kertoo selvästi, että kyseinen klusteri on alansa edelläkävijä. Sertifikaatti antaa klusterille myös muita etuja. Esimerkiksi Tanskassa klusterilta vaaditaan kultatasoa kansainvälisen ja alueellisen tuen myöntämiseksi. EnergyVaasan klusterille saavutettu valttikortti mahdollistaa uusia kehittymismahdollisuuksia sekä yhteistyökuvioita:

”Gold Label -sertifikaatti on laatuleima, joka kertoo, että EnergyVaasan klusteri tekee EU-tason työtä eri osapuolten kesken. Huippuluokitus tekee meistä kansainvälisesti houkuttelevan yhteistyökumppanin, ja on tärkeä yhteistyöverkostojemme kehittämiselle. Se myös edistää huomattavasti EU-rahoituksen saamista sekä klusteriyritysten investointihankkeisiin että aluekehitykseen”, iloitsee toimitusjohtaja Stefan Råback Vaasanseudun Kehitykseltä, joka mm. vastaa EnergyVaasan markkinoinnista.

EnergyVaasan klusterin keskeisiin tahoihin kuuluu myös Pohjanmaan vientiä edistävä osuuskunta Viexpo. Myös Viexpon työhön ECEI Gold Label tuo uusia mahdollisuuksia:

”On hienoa, että klusteri nähdään hyvänä työkaluna yritysten kehitystyössä, koska klusteriyhteistyö ja -kehitys on meidänkin työssämme tärkeää. Mahtavaa, että alueemme klusteri on saanut tällaisen todistuksen. Se osoittaa sitä hyvää työtä, jota tehdään Vaasan alueella – harvalta löytyy Gold Label”, toteaa Kristian Schrey, Viexpon toimitusjohtaja.

 

 

 

 

Lisätietoja EnergyVaasan uudesta ECEI Gold Label -sertifikaatista antaa:

Mika Konu
Toimitusjohtaja
Merinova
mika.konu@merinova.fi
+358 400 730 747


EnergyVaasa
on Pohjoismaiden suurin ja maailman edistyksellisin energiateknologian klusteri. Klusterissa kehitetään huipputeknologiaa, joka keskittyy esimerkiksi älykkäisiin energiaratkaisuihin, merenkulkuun, kestävään energiaan, joustavaan energiakehitykseen ja digitalisaatioon. Klusteriin kuuluu yhteensä 160 yritystä, jotka yhdessä paikallisten korkeakoulujen ja kuntien kanssa työskentelevät tutkimuksen, tuotekehityksen, innovoinnin ja koulutuksen parissa. EnergyVaasan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on vuosittain 5 miljardia euroa, josta viennin osuus on 80 prosenttia. Klusterin yrityksissä on yhteensä 12 000 työntekijää.

EnergyVaasa

Merinova on energiaklusterin tärkeä ja puolueeton taustavaikuttaja, jonka missio on kasvattaa entisestään Vaasan seudun energiateknologiayhtiöiden menestystä. Kehityskeskus on yritysten toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämisen asiantuntija, jonka erityisosaamisala on energiateknologia. Merinova toteuttaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia, -hankkeita ja -palveluita.

Merinova